Edyta   Gałęziowska, Jolanta   Rzymowska, Nella   Najda, Przemysław   Kołodziej, Renata   Domżał- Drzewicka, Marcin   Rząca, Bożena   Muraczyńska, Marianna   Charzyńska- Gula, Zdzisława   Szadowska- Szlachetka, Barbara   Ślusarska, Edyta   Guty
Ann Agric Environ Med
2016; 1(2016):0
ICID: 1233906
Abstract total views: 473
Full text total downloads: 567
Maximum downloads: 130 2019.05
Minimum downloads: 1 2017.06
Average monthly downloads: 18.29

Country downloads:
 : 117
 China: 48
 Germany: 46
 Europe: 1
 France: 48
 United Kingdom: 16
 Croatia: 4
 Italy: 35
 Korea, Republic of: 2
 Poland: 16
 Romania: 20
 Ukraine: 67
 United States: 147