Antibody reactivity in patients with IgE-mediated wheat allergy to various subunits and fractions of gluten and non-gluten proteins from ω-gliadin-free wheat genotypes

Andrzej Skoczowski 1, Krystyna Obtułowicz 2, Ewa Czarnobilska 2, Wojciech Dyga 2, Marcel Mazur 2, Iwona Stawoska 1, Jacek Waga 3
1 - Institute of Biology, Pedagogical University of Cracow, Kraków, Poland
2 - Department of Clinical and Environmental Allergology, Collegium Medicum, Jagiellonian University, Kraków, Poland
3 - Plant Breeding and Acclimatization Institute – National Research Institute, Radzików, Poland
Ann Agric Environ Med

ICID: 1233572
Article type: Original article
 
 
Abstract
Introduction and objective
. Gluten proteins (gliadins and glutenins) are polymorphic wheat storage proteins of allergenic properties. Significant differences in chemical composition between both protein groups allow to expect highly specific immunological response of individual subunits and fractions in reactions with IgE sera of people allergic to wheat. The aim of these studies was to identify and characterize the most allergenic gluten proteins (GP) and nongluten proteins (NGP) occurred in two closely related wheat hybrid genotypes.
Materials and method. 3xC and 3xN wheat hybrids, which differ strongly in regard of gliadin composition, were analyzed. Seven people manifesting different symptoms of wheat allergy donated sera for the experiment. The technique of immunoblotting after SDS-PAGE was used for identification of allergenic subunits and fractions among GP and NGP. Immunologically active protein bands were visualized by chemiluminescence.
Results. Great variation of immunodetection spectra was observed. Results of immunoblotting showed LMW glutenins to be of highest, gliadins of medium, while NGP of lowest allergenicity for selected patients. The 43-kDa and 47-kDa LMW glutenin subunits, 40-kDa and 43-kDa γ-gliadin fractions and 49-kDa NGP can be considered as the most immunoreactive among all protein bands separated by SDS-PAGE.
Conclusion.
The observed differentiation of immunodetection spectra allows to model highly specific IgE-binding profiles of allergenic wheat proteins attributed to individual patients with symptoms of gluten intolerance. Highly immunoreactive subunits and fractions among GP and NGP were identified. The observed immunoreactivity of 49 kDa NGP is worth to emphasize, as it has never been reported as wheat allergenic protein before.
DOI: 10.5604/12321966.1233572
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     gliadins [4 related records]
     glutenins [3 related records]
     Immunoblotting [792 related records]
     food allergy [100 related records]
     wheat [196 related records] 

Related articles

A Kuliczkowski, J Mazur,
Cyberterroryzm realnym zagrożeniem dla systemów ...
Podano definicje cyberterroryzmu i wyjaśniono specyfikę cyberataków pasywnych oraz aktywnych. Zamieszczono opis trzech cyberataków, ukierunkowanych na infrastrukturę wodociągową. Zestawiono metody nielegalnego zdobywania danych oraz zakłócan...
ABSTRACT
R Ignatowicz, K Górski,
Technologiczne aspekty projektowania komór mikrot...
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z technologią bezwykopowej budowy rurociągów podziemnych. Opisane zostały teoretyczne aspekty procesu technologicznego budowy tego typu instalacji. Dokonano analizy możliwych warunków gruntowo – ...
ABSTRACT
R Mazur, J Mazurkiewicz,
Hydrofitowe poletka osadowe jako alternatywa dla w...
Celem artykułu było przedstawienie metodyki projektowania hydrofitowych poletek osadowych zastępujących wadliwie działające laguny, na przykładzie oczyszczalni ścieków w W ielichowie. Gospodarka osadami ściekowymi stanowi problem dla wielu ...
ABSTRACT