Assessment of the efficacy of ofatumumab in patients with chronic lymphocytic leukaemia treated in the Department of Haematooncology and Bone Marrow Transplantation of the Medical University in Lublin – Prelimary results

Ewa Wąsik-Szczepanek 1, Agnieszka Szymczyk 2, Małgorzata Kowal 1, Adam Nogalski 3, Marek Hus 1
1 - Department of Haematooncology and Bone Marrow Transplantation, Medical University
2 - Department of Haematooncology and Bone Marrow Transplantation, Medical University; Independent Transplantology Unit, Medical University of Lublin, Lublin
3 - Department of Trauma Surgery and Emergency Medicine, Medical University of Lublin, Poland
Ann Agric Environ Med

ICID: 1233571
Article type: Original article
 
 
 Abstract
Introductio
n. Despite significant recent advances in the treatment of chronic lymphocytic leukaemia (CLL), most cases of the disease are still incurable. Treatment with monoclonal antibodies, such as ofatumumab, is one of the new therapeutic options.
Objective. Retrospective analysis of the efficacy of ofatumumab in patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) treated in the Haematooncology and Bone Marrow Transplantation Department of the Medical University of Lublin, Poland, during 2011–2013.
Materials and method. The analysis included 5 patients (3 women and 2 men), aged 47–65, with Rai stage II-IV CLL, after a few lines of treatment. Three patients received ofatumumab in monotherapy and 2 patients received ofatumumab in combination with cyclophosphamide (50 mg/day) and dexamethasone (40 mg/day). All patients included in the study were diagnosed with an active form of leukaemia with symptoms such as lymphocytosis or massive lymphadenopathy.
Results. All patients responded to the treatment. Within the first 8 weeks of the treatment, levels of white blood cells returned to normal in patients with baseline lymphocytosis (3 patients). An increase in platelet levels was reported in 3 patients. Haemoglobin levels were higher or comparable to the baseline values in all studied patients after the completion of immunotherapy. In the patient with massive lymphadenopathy and hepato- and splenomegaly, the size of the lymph nodes, spleen and liver decreased and neutrophil levels increased. Time of progression was 5–12 months, and in one patient partial remission has been maintained. The treatment was well-tolerated in most cases. Asymptomatic neutropenia and an infection with Candida glabrata were observed.
Conclusions.
Ofatumumab may be a new and safe therapeutic option for patients with CLL after a few lines of treatment.
DOI: 10.5604/12321966.1233571
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     Chronic lymphocytic leukemia [55 related records]
     ofatumumab [0 related records]
     monoclonal antibodies [38 related records]
     Immunotherapy [492 related records] 

Related articles

J Szymczyk, K Karaśkiewicz,
Zastosowanie charakterystyk pompowych do pracy jak...
We współczesnej energetyce warte uwagi są każde stabilne źródła energii, w których nie jest stosowane paliwo kopalne. Źródła takie są tym bardziej atrakcyjne, im niższe są koszty ich wytworzenia a do produkcji energii elektrycznej wykor...
ABSTRACT
W Jędral, K Karaśkiewicz,
Stany nieustalone pracy pomp w warunkach awaryjnyc...
Pompy, szczególnie pompy wody sieciowej czy pompy w instalacjach przemysłowych, pracują zwykle ze zmieniającą się wydajnością. Zmiany planowe nie są z reguły gwałtowne, a są realizowane najczęściej poprzez zmianę stopnia przymknięcia ...
ABSTRACT
S Bielecki, T Palimąka,
Normy i standardy instalacji elektroenergetycznych...
Stabilność pracy i właściwa jakość parametrów ciepła jest uzależniona od parametrów instalacji cieplnej i elektrycznej. Instalacje te winny spełniać obowiązujące normy techniczne, a realizacja powinna bazować na wypracowanych standarda...
ABSTRACT