Effect of 3-year education in the Main Fire Service School on the fitness level of students

Andrzej Tomczak 1, Jerzy Bertrandt 2, Anna Kłos 2, Wiesława Szymańska 3, Wanda Stankiewicz 2
1 - Faculty of Tourism and Recreation, Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, Poland
2 - Department of Hygiene and Physiology, Military Institute of Hygiene and Epidemiology, Warsaw, Poland
3 - Department of Health, Ministry of Internal Affairs and Administration, Warsaw, Poland
Ann Agric Environ Med

ICID: 1232762
Article type: Original article
 
 
Introduction and objective. The aim of the study was to determine changes in the fitness level among students of the Main Fire Service School during 3-year’s education.
Methods. A total of 75 male and 5 female students took part in the study. Fitness level measurements were carried out before beginning the studies (Measurement 0) and after the 1st, 2nd and 3rd years at the school (Measurement 1, 2, 3). The following tests were performed to estimate level of physical fitness for men: pull-ups on a bar, a 50 m sprint and 1,000 m run, and for women: sit-ups, medical ball (2 kg) throw from above the head and a 4 x10 m shuttle run.
Results. General fitness level (average number of points from 3 attempts) of the male and female students improved. Improvement of fitness level between Measurement 0 (male students 60.3p.±7.58; female students 61.60p.±3.08), and Measurements 1, 2, 3 (men 64.59p.±6.87; 64.41p.±7.17; 64.03p.±7.65 and women 68.40p.±1.99; 66.67p.±2.36; 68.87±1.87 respectively), was found. The same relationship was found while analysing results of individual competitions. Only speed endurance (anaerobic-aerobic) assessed during Measurement 0 at 64.03p.±10.23, decreased after the 1st year at the school (Measurement 1 – 59.29p.±14.14) and remained on the same level during Measurements 2 and 3 (60.25p.±11.20 and 58.56p. ±12.80, respectively).
Conclusion. Speed endurance (anaerobic-aerobic) is a capability which decreased among the students in the subsequent years. Because this capability highly correlates with activities that a fire-fighter will perform during rescue operations, it should be treated as a matter of priority during physical education classes in the Main Fire Service School.

DOI: 10.5604/12321966.1232765    
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     physical education [283 related records]
     fire-fighters [0 related records]
     Physical Fitness [592 related records] 

Related articles

J Gumińska, M Kłos,
Innowacyjne systemy uzdatniania wody z zastosowani...
...
ABSTRACT
M Jamsheer-Bratkowska, D Maziarka,
Powłoki cynkowe jako zabezpieczenie antykorozyjne...
W pracy omówiono kwestie związane z zaostrzeniem dopuszczalnej zawartości ołowiu w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w kontekście oceny higienicznej powłok cynkowych. Przedstawiono także możliwy wpływ składników powłoki cynkow...
ABSTRACT
M Kłos, J Gumińska,
Zastosowanie koagulacji i flotacji ciśnieniowej w...
Proces koagulacji jest podstawą praktycznie wszystkich systemów uzdatniania wód powierzchniowych. O efektywności działania tego procesu decyduje nie tylko przebieg flokulacji, ale i skuteczność separacji zawiesiny pokoagulacyjnej. W przypadku,...
ABSTRACT