Cerebral toxoplasmosis after haematopoietic stem cell transplantation

Agnieszka Zaucha-Prażmo 1, Marzena Samardakiewicz 1, Joanna Dubelt 2, Jerzy R Kowalczyk 1
1 - Department of Paediatric Haematology, Oncology and Transplantology, Medical University, Lublin, Poland
2 - Department of Paediatric Neurology, Medical University, Lublin, Poland
Ann Agric Environ Med

ICID: 1232086
Article type: Original article
 
 
 Toxoplasmosis is an opportunistic infection caused by the parasite Toxoplasma gondii. The infection is severe and difficult to diagnose in patients receiving allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). It frequently involves the central nervous system. The case is presented of cerebral toxoplasmosis in a 17-year-old youth with Fanconi anaemia treated with haematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
DOI: 10.5604/12321966.1232086    
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     Toxoplasmosis [66 related records]
     Fanconi anaemia [2 related records]
     haematopietic stem cell transplantation [0 related records] 

Related articles

S Kowalczyk,
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI A JEDNOSTKA W TEORII EK...
W artykule podjęto próbę określenia podstawy teoretycznej zjawiska, jakim jest bezpieczeństwo żywności. Z reguły bezpieczeństwo żywności odnosi się do dwóch zasadniczych obszarów, tj. obecności substancji obcych w żywności, zwyk...
ABSTRACT
A Fila-Danilow, P Borkowska,
The influence of TSA and VPA on the in vitro diffe...
Introduction: Epigenetic mechanisms regulate the transcription of genes, which can affect the differentiation of MSCs. The aim of the current work is to determine how the histone deacetylase inhibitors TSA and VPA affect the expression of neuronal li...
ABSTRACT
M Ciborowski, K Potiomkin,
Dualne kondycjonowanie osadów ściekowych koagula...
Szereg okresowych aplikacji sekwencji środków kondycjonujących koagulant – polielektrolit, przyniósł wyraźne korzyści w redukcji uwodnienia osadów ściekowych. Zastosowanie odpowiednich dawek koagulant u żelazowego przed kondycjonowaniem o...
ABSTRACT