Cerebral toxoplasmosis after haematopoietic stem cell transplantation

Agnieszka Zaucha-Prażmo 1, Marzena Samardakiewicz 1, Joanna Dubelt 2, Jerzy R Kowalczyk 1
1 - Department of Paediatric Haematology, Oncology and Transplantology, Medical University, Lublin, Poland
2 - Department of Paediatric Neurology, Medical University, Lublin, Poland
Ann Agric Environ Med

ICID: 1232086
Article type: Original article
 
 
 Toxoplasmosis is an opportunistic infection caused by the parasite Toxoplasma gondii. The infection is severe and difficult to diagnose in patients receiving allogeneic haematopoietic stem cell transplantation (HSCT). It frequently involves the central nervous system. The case is presented of cerebral toxoplasmosis in a 17-year-old youth with Fanconi anaemia treated with haematopoietic stem cell transplantation (HSCT)
DOI: 10.5604/12321966.1232086    
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     Toxoplasmosis [66 related records]
     Fanconi anaemia [2 related records]
     haematopietic stem cell transplantation [0 related records] 

Related articles

J Styczyński, K Czyżewski,
Efektywność strategii diagnostyczno-terapeutyczn...
Wstęp. Prawie 90% osób dorosłych jest bezobjawowym nosicielem wirusa Epsteina- -Barr (EBV). U pacjentów po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych (HSCT) EBV może jednak powodować rozwój poważnego powikłania, jakim jest poprzeszczepowy ze...
ABSTRACT
B Lubińska-Żądło, B Kowalczyk,
Zastosowanie balneoterapii w leczeniu dzieci w wie...
Naturalne metody lecznicze są na równi traktowane z medycyną konwencjonalną, a wręcz z nią konkurują. Balneologia jest jedną z najstarszych gałęzi medycyny. Coraz częściej mówi się o renesansie balneologii ze względu na panujący trend...
ABSTRACT
M Kalinowski, R Koba,
Strategic documents in development of inland navig...
The international waterway E40 is incorporated into the network of inland waterways of transnational importance. It’s a kind of link between the two water basins of the Baltic Sea and the Black Sea. The route runs through three countries, Poland, B...
ABSTRACT