Solec Spa – worldwide unique properties of Polish health resort in the service of rural medicine

Marek L Grabowski 1, Bożena Kosińska 2, Józef P Knap 3
1 - Institute of Natural Medicine in Solec Zdrój, Poland; Department of Nursing, University of Management, Częstochowa, Poland
2 - The Independent Regional Public Psychiatric Hospital, Radom, Poland
3 - Department of Epidemiology, Warsaw Medical University, Poland
Ann Agric Environ Med

ICID: 1228402
Article type: Original article
 
 
Solec Spa is health resort in south-eastern Poland. Its unique balneorehabilitation significance worldwide is determined by chloride-iodine-sodium water with a high content of hydrogen sulphide. This water, classified as highly mineralized sodium-chloride (seltzer) sulphide, bromide, iodide, boron water, contains naturally approximately 0.9 g/l divalent sulphur compounds, which is the highest concentration noted among the mineral waters of the world. The effectiveness of the Solec waters is proven in: inflammatory and autoimmunological locomotor system diseases, degenerative joint disorders (osteoarthritis), post-traumatic and post-operative orthopedic diseases, skin diseases and allergic disorders. One of the main indications for balneotherapy in Solec Spa and Busko Spa is chronic brucellosis.
DOI: 10.5604/12321966.1228402
  FULL TEXT STATS

Recommend this article to:

Name:
E-mail:
From:
Language:


Related articles in IndexCopernicus™
     Chronic brucellosis [2 related records]
     highly mineralized sulfide water [1 related records]
     Rural medicine [2 related records]
     sulfuric-salty [1 related records]
     balneotherapy [16 related records]
     Solec Spa [1 related records] 

Related articles

M Grabowski,
Konsensus ekspertów dotyczący monitorowania kard...
W ostatnich latach obserwujemy znaczący rozwój w zakresie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca. Obecna technologia pozwala na zdalną interrogację i zdalne monitorowanie tych urządzeń. Artykuł podsumowuje ostatni dokument Amerykań...
ABSTRACT
P Balbierz, M Knap,
Stała szybkości przyrostu nitryfikantów jako kl...
Proces nitryfikacji jest kluczowym procesem zarówno z uwagi na projektowanie, jak i eksploatację oczyszczalni ścieków komunalnych. W pracy omówiono znaczenie procesu nitryfikacji w układach biologicznego oczyszczania ścieków komunalnych oraz ...
ABSTRACT
L Blicharz, M Grabowski,
 PODSUMOWANIE KONSENSUSU EKSPERTÓW EHRA/HRS...
Ściana przedsionków jest podatna na szerokie spektrum czynników szkodliwych. Ich działanie może prowadzić do zaburzeń czynnościowych oraz przebudowy strukturalnej miokardium, co wiąże się z określonymi implikacjami klinicznymi. Konsensus ...
ABSTRACT